เกี่ยวกับเรา

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สุพจน์ พังงา จำกัด
จัดตั้งขึ้นเมเื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ใบอนุุญาตเลขที่ นจ.0174/562 ตามมาตรา 26 แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
โดยบริษัทได้วางหลักทรัพย์ค้ำประกันกับกรมการจัดหางาน เป็นวงเงินทั้งสิน 5,000,000 บาท

image
image

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สุพจน์ พังงา จำกัด(FOREIGN WORKER EMPLOYEE AGENCY SUPHOT PHANGNGA COMPANY LIMITED)

อีกทั้งบริษัทมีประสบการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวมากกว่า 20 ปี และวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัทเพื่อการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไข MOU และ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น มั่นใจ และพร้อมให้บริการนนายจ้างด้วยความรับผิดชอบอย่างแท้จริง

บริษัท นําเข้าแรงงาน ต่างด้าว MOU, หนังสือรับรองและ ใบอนุญาตทํางานคนต่างด้าว
image
image

คุณสุพจน์ แช่ทองประธานกรรมการ

image

image
image

ดร. กรรณิกา แช่ทอง รองประธานกรรมการ

image

บริการ

ด้วยประสบการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวกว่า 20 ปี ได้ก่อตั้งให้เกิดความชำนาญและมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการจัดการดูแลแรงงานต่างด้าว
และสามารถแก้ไขปัญหากับนายจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้บริษัทมีความโดดเด่นและแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ

Company Profile​

นำเข้าแรงงานสัญชาติต่างๆ ให้กับสถานประกอบการต่างๆ ทุกประเภทกิจการ
และรวมไปถึงการอบรมให้แก่แรงงาน

0 / 6
ในวันที่ 7 มกราคม 2563 บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สุพจน์ พังงา จำกัด โดย ดร.กรรณิกา แช่ทอง ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แด่ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตผู้บังชาการทหารบก พร้อมทั้งรับคำแนะนำในการประกอบธุรกิจส่วนตัว
1 / 6
นำเข้าแรงงานสัญชาติต่างๆ ให้กับสถานประกอบการต่างๆ ทุกประเภทกิจการ
2 / 6
นำเข้าแรงงานสัญชาติต่างๆ ให้กับสถานประกอบการต่างๆ ทุกประเภทกิจการ
3 / 6
นำเข้าแรงงานสัญชาติต่างๆ ให้กับสถานประกอบการต่างๆ ทุกประเภทกิจการ
4 / 6
นำเข้าแรงงานสัญชาติต่างๆ ให้กับสถานประกอบการต่างๆ ทุกประเภทกิจการ
5 / 6
นำเข้าแรงงานสัญชาติต่างๆ ให้กับสถานประกอบการต่างๆ ทุกประเภทกิจการ
6 / 6
นำเข้าแรงงานสัญชาติต่างๆ ให้กับสถานประกอบการต่างๆ ทุกประเภทกิจการ

ติดต่อเรา

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สุพจน์ พังงา จำกัด

OUR OFFICE

79/53 หมู่ที่ 3 ตำบล ถ้ำน้ำผุด อำเภอ เมืองพังงา,
จังหวัด พังงา 82000 , ประเทศไทย
(+66) 083 505 1335, (+66) 083 649 7932
(+66) 091 740 0202
  • image
  • image
  • image

COPYRIGHT © 2019 บริษัท นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย สุพจน์ พังงา จำกัด